Handelsbetingelser

Kære kunde

Tusind tak, fordi du har valgt at lægge din opgave hos os – det sætter vi stor pris på. Nedenfor følger nogle simple handelsbetingelser, som vi gerne vil bede dig læse igennem. Der er helt sikkert noget, der ikke vedrører dig, mens andet gør, da vi har mange forskellige projekter i huset.

OBS: Betingelser for arrangement og foredrag ved Julia kan du læse her.

Aftaleindgåelse

Aftaler indgås på baggrund af forudgående tilbud på mail eller aftalepapir fra Lahme. Når dette er godkendt per mail, kan Lahme gå i gang med at løse opgaven.

Korrekturgange

Medmindre andet er aftalt, er 2 korrekturgange inkluderet i opgaveløsningen. Herpå følgende korrekturgange faktureres på timebasis.

Rettigheder

Rettigheder til materialer leveret af Lahme, herunder men ikke udelukkende film, tekst, billeder, grafik, animationer og lignende overgår til kunden for 1 land/territorie ved betaling af opgaven. Undtagelser til dette gælder ved inddragelse af tredjepartsrettigheder som beskrevet nedenfor.

Tredjepartsrettigheder

Ved materiale, hvor der indgår tredjepartsrettigheder (det kan for eksempel men ikke udelukkende være modeller, illustrationer eller andet) er der særlige rettighedsregler. Det er kundens ansvar at holde sig orienteret i disse. Ved evt. disput om rettigheder til materialet, tilfalder ansvaret kunden.

Influencersamarbejder

Ved bookning af influencers gennem Lahme, har Lahme ikke ansvar for den kreative leverance fra influencers og kan derfor ikke holdes økonomisk ansvarlig ved evt. disputter om leverancen fra influenceren.

Kurser og foredrag

Ved tilmelding til Lahmes kurser eller foredrag er tilmeldingen bindende og kan ikke ændres, annulleres eller byttes til andre kurser eller ydelser. Tilmeldingen betragtes som gennemført, når du har købt din billet på billetto eller alternativt har modtaget faktura. Ved sygdom eller anden forhindring har du mulighed for at overgive din plads på kurset til en kollega. Du kan give os besked på tlf. +45 51 95 49 87 eller via mail til info@lahme.dk.

Ved for få tilmeldinger forbeholder Lahme sig ret til at udskyde eller aflyse arrangementet. Eventuelle udgifter til transport, hotel mv. refunderes ikke af Lahme. Hvis Lahme aflyser et kursus, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt.

Aftalers løbetid

Aftaler om enkeltstående projekter indgås på projektbasis.
Aftaler af fortløbende karakter har som udgangspunkt en opsigelsesfrist på 3 måneders + løbende måned, medmindre der foreligger en skriftlig aftale med andre rammebetingelser.

Faktureringsbetingelser

Projekter kan faktureres, når 50 % af projektet er fuldført og afleveret.

Udlæg som for eksempel (men ikke udelukkende) mediebudgetter, udgifter til produktioner samt til afholdelse af events kan faktureres forud.

Der faktureres med 30 dages betalingsfrist, medmindre andet er aftalt.

Opdateret Februar 2024.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til info@lahme.dk.