Betingelser for bookning af arrangement med deltagelse af Julia Lahme, Lahme ApS

Kære kunde

Tusind tak, fordi du har booket et arrangement med deltagelse af Julia. Nedenfor følger nogle få betingelser vedrørende din bookning, så vi sikrer en god oplevelse for begge parter. Da Julia holder mange forskellige typer af foredrag og lignende, er der helt sikker noget, der ikke vedrører jeres arrangement, mens andet gør. Læs derfor nedenstående grundigt igennem, og sig til, hvis du har spørgsmål.

Et arrangement defineres som for eksempel (men ikke udelukkende): foredrag, talks, debatter, podcastdeltagelse, konferencieropgaver, interviewopgaver.

Briefing-møder inden arrangementer

Julia deltager gerne i et online briefing-møde inden arrangementets afholdelse af en halv times varighed. Dette er inkluderet i prisen. Eventuelle yderligere møder før og efter arrangementet faktureres særskilt og efter forudgående aftale.

Foredrag med salg af billetter

Julia har ikke ansvaret/medansvaret for salg af billetter til arrangementet, medmindre andet er aftalt skriftligt forinden.

Brug af Julias sociale medier til promovering af events/foredrag og lignende

Promovering af arrangementer på Julias sociale medier er ikke inkluderet i prisen på arrangementet. Dette kan aftales særskilt mod ekstra honorar.

Promoveringsmateriale til andre sociale medier

Promoveringsmateriale til jeres eller andre sociale mediekanaler, herunder men ikke udelukkende instagram, LinkedIn, TikTok, facebook samt lukkede grupper for særligt interesserede er ikke inkluderet i honoraret. Dette kan aftales særskilt mod ekstra honorar.

Promoveringsmateriale til trykte materialer

Julia leverer gerne en kort tekst (maks. 10 linjer) samt pressebillede af Julia efter forudgående aftale. Giv meget gerne besked om, hvad der skal bruges, senest 8 arbejdsdage inden deadline.

Rettigheder til foredraget

Lahme kommunikation har fulde rettigheder til foredraget og de slides, der anvendes. Materialet må ikke hverken delvist eller i sin helhed gengives på medieplatforme, anvendes til andre foredrag eller gemmes ned på jeres drev med henblik på senere brug uden forudgående skriftlig aftale.

Aflysning af arrangementer

Aflyses arrangementet 30 dage eller mere inden afholdelse, bortfalder foredragsfee’et.
Aflyses arrangementet mellem 15-30 dage inden afholdelse, bortfalder 50 % af fee’et.
Aflyses arrangementet mindre end 15 dage før afholdelse, fastholdes betaling af 100 % af fee’et.

Udskydelse af arrangementer

Bliver arrangementet udskudt uden ændringer til indhold, fastholdes samme fee.

Ved sygdom

Ved uopsættelig og akut sygdom hos Julia eller i Julias nærmeste familie og deraf aflysning, kan foredraget udskydes eller fee’et frafalder.

Betaling

Faktura fremsendes umiddelbart efter foredragets afholdelse. I bedes forud for arrangementet fremsende faktureringsoplysninger på mail.

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte julia@lahme.dk eller Lahme Kommunikation info@lahme.dk.

 

Sidst opdateret februar 2024.